Dane firmy

Biuro Podróży CT Poland jest prowadzone przez CT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-031, ul. Jana Pawła II 61 lok. 2 i jako organizator turystyki posiada gwarancję ubezpieczeniową oraz posiada wymagane prawem wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych.

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 385. Kliknij, aby zobaczyć.

Gwarancja ubezpieczeniowa nr M 526138 w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę 2 700 000 zł ważna od 01.03.2024 do 28.02.2025, wydana przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kliknij, aby zobaczyć.

Gwarancja ubezpieczeniowa nr M 523605 w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę 2 700 000 zł ważna od 01.03.2023 do 29.02.2024, wydana przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kliknij, aby zobaczyć.

CT Poland Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa

NIP 113-22-84-621
Regon 017206352
KRS 0000181456, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 zł wpłacony w całości

Rachunek bankowy:
Bank Pekao SA
nr rachunku w PLN: 32 1240 6247 1111 0000 4973 9369
nr rachunku w USD: 71 1240 6247 1787 0000 4977 0245
nr rachunku w EUR: 64 1240 6247 1978 0000 4975 0830
nr rachunku w JPY: 15 1240 5918 1784 0010 3154 9559
SWIFT Code: PKOPPLPW

IATA agent

Jesteśmy akredytowanym Agentem IATA zarejestrowanego pod nr 632-04875

Subwencja Finansowa ze środków PFR