Wizy do Chin

CT Poland pośredniczy w uzyskaniu wizy do Chińskiej Republiki Ludowej wyłącznie dla osób zapisanych na organizowane przez biuro wycieczki.

 

W Warszawie formalności wykonuje się poprzez Chińskie Centrum Wizowe, usytuowane w centrum Warszawy, przy ul. Siennej 39 (adres w internecie www.visaforchina.cn). Wiza jest wklejana do paszportu, który można odebrać po około tygodniu.

Zaleca się złożenie dokumentów nie później niż 1 miesiąc oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wjazdu do Chin.

Instrukcja wypełniania wniosku wizowego do Chin.

Opłata za wizę wraz z usługą Centrum Wizowego wynosi około 390 PLN (zmienia się nieznacznie zależnie od kursów walut). Płatność w dniu złożenia kartą. Odbiór na podstawie oryginału pokwitowania.

Procedura polega na wypełnieniu formularza on-line oraz złożeniu w centrum wizowym paszportu i kompletu potrzebnych dokumentów. Są to paszport, kserokopia strony ze zdjęciem paszportu, wydrukowany i podpisany formularz wizowy, dwa biometryczne zdjęcia papierowe, rezerwacja lotnicza, rezerwacja hotelowa (ew. zaproszenie i licencja zapraszającego).

Paszport powinien być ważny min. 7 miesięcy od daty planowanego powrotu z Chin i posiadać minimum dwie puste strony jedna po drugiej (nie na tej samej kartce, tylko obok siebie po otworzeniu paszportu).

Aktualnie obowiązek osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców został zawieszony dla wiz turystycznych i biznesowych 1- i 2-krotnych. Informacje na temat pośrednictwa naszego biura dla uczestników organizowanych przez biuro wycieczek są na 20. stronie instrukcji wypełniania wniosku wizowego do Chin.

Obecnie o wizę można ubiegać się tylko w Warszawie. Konsulat ChRL w Gdańsku od kwietnia 2024 nie wydaje już wiz do Chin.