Wizy do Chin

Od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2025 osoby posiadające polski paszport (zwykły, nie tymczasowy), które podróżują do Chin w celu biznesowym, turystycznym lub tranzytem, mogą wjechać na terytorium Chin bez wizy i przebywać tam do 15 dni. 
Limit 15 dni nie dotyczy pobytu w Makau i Hongkongu. Są one specjalnymi regionami administracyjnymi i można przebywać na ich terenie bez wizy do 90 dni.

W przypadku pobytów w ChRL dłuższych niż 15 dni potrzebna jest wiza chińska.

O wizę można ubiegać się tylko w Warszawie za pośrednictwem Chińskiego Centrum Wizowego, usytuowanego przy ul. Siennej 39 (adres w internecie www.visaforchina.cn). Wiza jest wklejana do paszportu, który można odebrać po około tygodniu.

Procedura polega na wypełnieniu formularza on-line oraz złożeniu w centrum wizowym paszportu i kompletu potrzebnych dokumentów. Są to paszport, kserokopia strony ze zdjęciem paszportu, wydrukowany i podpisany formularz wizowy, dwa biometryczne zdjęcia papierowe, rezerwacja lotnicza, rezerwacja hotelowa (ew. zaproszenie i licencja zapraszającego).

Instrukcja wypełniania wniosku wizowego do Chin.

Opłata za wizę wraz z usługą Centrum Wizowego wynosi 382 PLN (może nieznacznie zmienić się zależnie od kursów walut). Płatność w dniu złożenia kartą. Odbiór na podstawie oryginału pokwitowania.

Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z Chin i posiadać minimum dwie puste strony jedna po drugiej (nie na tej samej kartce, tylko obok siebie po otworzeniu paszportu).

Aktualnie obowiązek osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców został zawieszony dla wiz turystycznych i biznesowych 1- i 2-krotnych.

Informacja na temat pośrednictwa CT Poland dla uczestników wycieczek organizowanych przez nasze biuro. 

Od obywateli Polskich nie jest wymagana wiza na wjazd do Hongkongu i Makau. Bez wizy można pozostać w Hongkongu lub w Makau do 90 dni.