Khajuraho

Khajuraho

Powrót do mapy

Znajdujące się w Khajuraho świątynie zaliczane są do najważniejszych zabytków Indii. Dawna stolica Chandellów jest dziś niewielką wioską. Świątynie wzniesiono w ciągu zaledwie stu lat, w okresie od 950 do 1050 r. za panowania wspomnianej dynastii Chandellów. Do dziś nie wiadomo jaka była przyczyna budowy tak dużej liczby obiektów w bardzo niesprzyjających warunkach. Dzięki swojemu niedogodnemu usytuowaniu uniknęły one jednak najazdu muzułmanów. Są doskonałym przykładem indyjskiego stylu północnego, ale słyną przede wszystkim ze swoich dekoracji. Zewnętrzne ściany świątyń pełne są rzeźbień przedstawiających hinduską mitologię, a dominuje wśród nich jeden motyw- erotyka. To miejsce szczególnie warte zobaczenia podczas festiwalu tańca, odbywającego się corocznie w lutym lub marcu. Artyści występują wtedy na scenach między podświetlonymi na ten czas świątyniami.

Wycieczki do tego miejsca: