Masz pytania? Zadzwoń! 22 654 51 33 中文

Wizy do Chin

UWAGA: Z okazji obchodów Chińskiego Nowego Roku w dniu 30.01.2017 Konsulat Chin będzie nieczynny.

 

 OBYWATELI POLSKICH PODRÓŻUJĄCYCH DO CHIN OBOWIĄZUJE POSIADANIE WAŻNEJ WIZY WJAZDOWEJ.

 

W celu uzyskania wizy turystycznej do Chińskiej Republiki Ludowej, należy przedstawić następujące dokumenty:

1
paszport

Musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z Chin oraz posiadać minimum 3 wolne kartki.

2
kopię pierwszej strony ze zdjęciem z paszportu

Kolorowa lub czarnobiała.

3
1 egzemplarz wypełnionego i podpisanego wniosku wizowego do Chin

Do otrzymania w konsulacie bądź do pobrania w postaci pliku: Formularz wizowy Form V.2013. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem posługując się językiem polskim, lub angielskim. Uwaga: wszystkie pola w formularzu muszą być wypełnione, gdy któreś pole wnioskodawcy nie dotyczy, należy wpisać „N/A”. Wnioski nie dokładnie wypełnione zostają odrzucane przez konsulat.

4
1 aktualną kolorową fotografię wnioskodawcy

Z twarzą na wprost, tzw. zdjęcie biometryczne (bez nakrycia głowy, jasne tło).

5
rezerwację lotniczą

Lub kopię biletu w obie strony, z i do Chin. W przypadku wizy dwukrotnej potrzebne 2 rezerwacje lotnicze.

6
rezerwację hotelu

Na pierwszą dobę w Chinach. W przypadku wizy dwukrotnej potrzebne 2 rezerwacje hotelowe.

 

Powyższe dokumenty uprawniają do otrzymania wizy turystycznej ważnej 3 miesiące, z dopuszczalnym 1 wjazdem, maksymalnie do 30 dni pobytu w Chinach.

UWAGA: Posiadanie w paszporcie wizy do Turcji może utrudnić otrzymanie wizy do Chin.

W przypadku wizy biznesowej do dokumentów wyżej wymienionych należy dołączyć oryginał zaproszenia wystawionego przez firmę z Chin do której jedzie się w np. w celu nawiązania współpracy. Data wystawienia zaproszenia przy składaniu dokumentów w konsulacie nie może być starsza niż jeden miesiąc. Zaproszenie powinno być na papierze firmowym, z wymienionymi zapraszanymi osobami oraz opisanym celem podróży i okresem pobytu. Długość wizy i ilość wjazdów uzależniona jest od okresu pobytu jaki został podany na zaproszeniu, jednak w przypadku jednokrotnej wizyty nie dłużej niż 180 dni pobytu, a w przypadku wizyty dwukrotnej nie dłużej niż 90 dni każdy pobyt.

W przypadku wyjazdu na targi do Chin do dokumentów wyżej wymienionych należy dołączyć zaproszenie na targi. Zaproszenie można uzyskać rejestrując się na stronie targów. Na takie zaproszenie można uzyskać wizę tzw. służbową, jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu, a każdy pobyt może trwać maksymalnie do 30 dni pobytu. Udział w targach umożliwia również wiza turystyczna.

Uwaga: W przypadku wiz innych niż turystyczne, biznesowe i służbowe radzimy wcześniej skontaktować się z naszym biurem telefonicznie (22 654 51 33) lub mailowo (info@ctpoland.com.pl) w kwestii weryfikacji dokumentów. Konsulat na podstawie przedstawionych dokumentów określa, jakiego typu wizę przyzna danej osobie.


OPŁATY I CZAS OCZKIWANIA BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ WIZY DLA POSIADACZY POLSKIEGO PASZPORTU:

Opcja wizowaniaCzas oczekiwania na wizę w konsulacieKiedy składamyKoszt wizy od paszportuKoszt naszego pośrednictwa od paszportuŁączna suma do zapłaty od paszportu
Tryb standardowy 7 dni Składamy w poniedziałek odbieramy w kolejny poniedziałek. Składamy we środę, odbieramy w kolejną środę. Składamy we czwartek, odbieramy w następny czwartek. 260 PLN 100 PLN 360 PLN
Tryb eksprsowy 4 dni Składamy w poniedziałek, odbieramy we czwartek. Składamy we środę, odbieramy w poniedziałek. Składamy w czwartek, odbieramy we środę. 370 PLN 150 PLN 520 PLN

Po uzyskaniu wiz paszporty można odebrać u nas w biurze, lub wysyłamy je na nasz koszt przesyłką kurierską na terenie Polski, na podany przez Państwa adres.


WIZY DO HONGKONGU I MAKAU

Od obywateli Polskich nie jest wymagana wiza na wjazd do Hong Kongu i Makau. Bez wizy można pozostać w Hongkongu lub w Makau do 90 dni.
Wiza dwukrotna jest potrzebna w przypadku osób, które w trakcie pobytu w Chinach opuszczają ich granice, wyjeżdżając np. do Hongkongu, Makau lub w inne miejsce, a potem w krótkim odstępie czasu wracają na teren ChRL.


WIZY DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH POLSKIEGO PASZPORTU

Uwaga: Nie pośredniczymy w uzyskiwaniu wiz dla osób nie posiadających polskiego paszportu. Osoby te muszą udać się do Konsulatu Chin osobiście.


Do uzyskania wizy w Polsce oprócz dokumentów wymienionych powyżej (dla posiadaczy polskiego paszportu) wymagany jest jeden z poniższych dokumentów:

  • dowód zamieszkania w Polsce tzn. kartę pobytu (w oryginale do wglądu konsulatu, oraz kserokopię kolorową lub czarnobiałą obu stron karty.) Ważność karty pobytu musi być dłuższa niż ważność wizy i musi zezwalać na powrót do Polski,
  • zaświadczenie z urzędu o zameldowaniu w Polsce,
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w Polsce (wystawione na firmowym papierze, z podanym okresem zatrudnienia, zajmowanym stanowiskiem, itd.).


Dodatkowo należy wypełnić i dołączyć Załącznik do wniosku wizowego dla cudzoziemców.

Osoby nieposiadające polskiego paszportu nie będące w stanie dostarczyć jednego trzech z powyższych dokumentów, o wizę chińską powinny starać się w państwie, które wydało im paszport.

Dla osób nie posiadających polskich paszportów, konsulat ChRL stosuje wyłącznie standardowy tryb wydawania wiz (7 dni). Opłaty za wizy pobierane przez konsulat zróżnicowane są w zależności od kraju pochodzenia paszportu i są zazwyczaj wyższe o 50-100 PLN.


 

CT POLAND NIE POŚREDNICZY W UZYSKIWANIU WIZ INNYCH NIŻ DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ.

 


 

» DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI WIZOWEJ
W tym celu należy dostarczyć do naszego biura wszelkie potrzebne dokumenty osobiście lub przesyłką kurierską (np. Pocztex, UPS, DHL, TNT) na adres:
 
Biuro Podróży CT Poland
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa

Proszę nie wysyłać paszportów listem poleconym z zadeklarowaną wartością. Listy takie jako wartościowe nie są wydawane przez UP listonoszowi i nie mogą być dostarczone do naszego biura.

» OPŁATY
Opłatę za pośrednictwo wizowe i opłatę za wizę należy uiścić przelewem na konto:

Pekao SA, nr rachunku
32 1240 6247 1111 0000 4973 9369
CT Poland Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa


lub gotówką w biurze.

» KONSULATY CHRL W POLSCE
 
Godziny otwarcia sekcji konsularnej w Warszawie:

Poniedziałek 9:00 - 11:00
Środa 9:00 - 11:00
Czwartek 9:00 - 11:00
 
Godziny otwarcia sekcji konsularnej w Gdańsku:
Poniedziałek 14:00 - 16:00
Środa 9:30 - 11:30
Piątek 14:00 - 16:00
 
Konsulaty są nieczynne w dni ustawowych świąt chińskich oraz niektórych świąt polskich.