Masz pytania? Zadzwoń! 22 654 51 33 中文

Wizy do Chin


W związku z otwarciem w Polsce Chińskiego Centrum Wizowego w Warszawie http://www.visaforchina.org/ od dnia 15.10.2018 roku o wizę do Chin nie będzie można aplikować w Konsulacie Chin w Warszawie tylko w Chińskim Centrum Wizowym. Opłata za wizę została w związku z tym zwiększona.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

OBYWATELI POLSKICH PODRÓŻUJĄCYCH DO CHIN OBOWIĄZUJE POSIADANIE WAŻNEJ WIZY WJAZDOWEJ. 

W PRZYPADKU APLIKOWANIA O WIZĘ Z POBYTEM DŁUŻSZYM NIŻ 30 DNI WYMAGANY JEST BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CENTRUM WIZOWYM. 

 

W celu uzyskania wizy turystycznej do Chińskiej Republiki Ludowej, należy przedstawić następujące dokumenty:

 1
OŚWAIDCZENIE DO WIZY TZW. rodo

Oświadczenie jest obowiazkowe w związku z wejściem z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO. Jeśli dokument nie zostanie przez Państwa przesłany nie będziemy mogli przystąpić do procedury wizowej. Proszę wydrukować załącznik (OŚWAIDCZENIE RODO DO WIZY), wypełnić i dołączyć do dokumtów wizowtych.

W przypadku odbioru paszportu/ów przez osobę trzecią z naszegoo biura (czyli paszport klienta, odbiera np. jego znajomy) należy wypełnić oświadczenie (OŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ). Oświadczenie proszę dołączyć do dokumentów wizowych, ewentualnie przesłać skan mailem.

2
paszport

Musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z Chin oraz posiadać minimum 3 wolne strony obok siebie. Uwaga, paszport nie może być uszkodzony, np. naderwany, zalany, poplamiony itp.

3
kopię pierwszej strony ze zdjęciem z paszportu

Kolorowa lub czarnobiała.

4
1 egzemplarz wypełnionego i podpisanego wniosku wizowego do Chin

Do otrzymania w Chińskiej Agencji Wizowej bądź do pobrania w postaci pliku: Formularz wizowy Form V.2013. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem posługując się językiem polskim, lub angielskim. Uwaga: Wszystkie pola w formularzu muszą być wypełnione, gdy któreś pole wnioskodawcy nie dotyczy, należy wpisać „N/A”. W części II, pkt. 2.10 "Proszę podać nazwy Państw/Regionów jakie wnioskodawca odwiedził w ciągu ostatnich 12 miesięcy" proszę nie wpisywać: Chiny,  Hongkong, Tajwan. Zamieszczenie tych informacji oraz nie dokładne wypełnienie formularza wizowego może sprawić, że wniosek o przyznaie wizy nie zostanie rozpatrzony. Odrzucenie dokumentów może skutkować brakiem uzyskania wizy w wyznaczonym przez Państwa terminie.

5
2 aktualnE kolorowE fotografiE wnioskodawcy

Z twarzą na wprost, tzw. zdjęcia biometryczne (bez nakrycia głowy, białe tło). Jedno zdjęcie należy przykleić do wniosku, drugie dołączyć luzem.

6
rezerwację lotniczą

Lub kopię biletu w obie strony, z i do Chin. W przypadku wizy dwukrotnej należy przedstawić przelot na drugi wjazd.

7
rezerwację hotelu

Na cały pobyt w Chinach. W przypadku wizy dwukrotnej należy przedstawić rerwację hotelową na drugi wjazd.

 

Powyższe dokumenty uprawniają do otrzymania wizy turystycznej ważnej 3 miesiące, z dopuszczalnym 1 wjazdem, maksymalnie do 30 dni pobytu w Chinach.

W przypadku wizy biznesowej do dokumentów wyżej wymienionych należy dołączyć oryginał, lub kopię zaproszenia wystawionego przez firmę z Chin do której jedzie się w np. w celu nawiązania współpracy. Data wystawienia zaproszenia przy składaniu dokumentów nie może być starsza niż jeden miesiąc. Zaproszenie powinno być na papierze firmowym, z wymienionymi zapraszanymi osobami (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, ważność paszportu, konkretnie podane stanowisko zajmowane w pracy) oraz opisanym celem podróży i okresem pobytu (dokładna data pierwszego wjazdu i wyjazdu, w przypadku wizy dwukrotnej i wielokrotnej, podać przybliżone daty kolejnych planowanych pobytów). Oprócz zaproszenia, należy okazać wykorzystane wizy biznesowe minimum dwa wjazdy. Jeśli wiza/wizy znajdują się w nieaktualnym już paszporcie, należy przesłać stary paszport do wglądu.

Wzór zaproszenia do wizy biznesowej znajdą Państwo TU.

 

W przypadku wyjazdu na targi do Chin do dokumentów wyżej wymienionych można  dołączyć zaproszenie na targi. Zaproszenie można uzyskać rejestrując się na stronie targów. Na takie zaproszenie przyznawana jest wiza turystyczna na jeden wjazd, maksymalnie do 30 dni pobytu.

 

W kwestii innych wiz niż wyżej wymienione prosimy o kontakt z naszym biurem.

 


OPŁATY I CZAS OCZKIWANIA BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ WIZY DLA POSIADACZY POLSKIEGO PASZPORTU:

 

Opcja wizowania

Czas oczekiwania na wizę

Kiedy składamyKoszt wizy od paszportuKoszt  Chińskiego Centrum Wizowego od paszportuKoszt naszego pośrednictwa od paszportuSuma
Tryb standardowy 4-7 dni Dokumenty składamy w poniedziałek, środę i czwartek. 260 PLN 185 PLN 150 PLN 595 PLN                       
Tryb eksprsowy 3-6 dni Dokumenty składamy w poniedziałek, środę i czwartek. 370 PLN 275 PLN 230 PLN 875 PLN

Nasze biuro jedynie pośredniczy w uzsykiwaniu wiz do Chin i nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzone w Konsulacie Chin błędy w dokumentach. 

W przypadku odmowy wizy przez Konsulat Chin w Warszawie, przy ponownym składaniu poprawionych dokumentów do Chińskiego Centrum Wizowego należy na nowo wnieść opłatę. Koszt Chińskiego Centrum w trybie standardowym to 185 PLN od paszportu, w trybie ekspresowym 275 PLN od paszportu. Wzrasta również nasze pośrednictwo w trybie standardowym o 70 PLN od paszportu, w trzybie ekspresowym o 100 PLN od paszportu.

Po uzyskaniu wiz paszporty można odebrać u nas w biurze, lub wysyłamy je na nasz koszt przesyłką kurierską na terenie Polski, na podany przez Państwa adres.


WIZY DO HONGKONGU I MAKAU

Od obywateli Polskich nie jest wymagana wiza na wjazd do Hong Kongu i Makau. Bez wizy można pozostać w Hongkongu lub w Makau do 90 dni.
Wiza dwukrotna jest potrzebna w przypadku osób, które w trakcie pobytu w Chinach opuszczają ich granice, wyjeżdżając np. do Hongkongu, Makau lub w inne miejsce, a potem w krótkim odstępie czasu wracają na teren ChRL.


WIZY DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH POLSKIEGO PASZPORTU

Do uzyskania wizy w Polsce oprócz dokumentów wymienionych powyżej (dla posiadaczy polskiego paszportu) wymagany jest dowód poświadczający zameldowanie w Polsce.

Osoby nieposiadające polskiego paszportu nie będące w stanie dostarczyć powyższego dokumentu, o wizę chińską powinny starać się w państwie, które wydało im paszport.

Prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania bliższych informacji.


 

CT POLAND NIE POŚREDNICZY W UZYSKIWANIU WIZ INNYCH NIŻ DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ.

 


 

» DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI WIZOWEJ
W tym celu należy dostarczyć do naszego biura wszelkie potrzebne dokumenty osobiście lub przesyłką kurierską (np. Pocztex, UPS, DHL, TNT) na adres:
 
Biuro Podróży CT Poland
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa

Proszę nie wysyłać paszportów listem poleconym z zadeklarowaną wartością. Listy takie jako wartościowe nie są wydawane przez UP listonoszowi i nie mogą być dostarczone do naszego biura.

» OPŁATY
Opłatę za pośrednictwo wizowe i opłatę za wizę należy uiścić przelewem na konto:

Pekao SA, nr rachunku
32 1240 6247 1111 0000 4973 9369
CT Poland Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa


gotówką lub kartą w biurze.