Pośredniczymy w uzyskaniu wizy do Chińskiej Republiki Ludowej
        
UWAGA:
Obywateli polskich podróżujących do Chin obowiązuje posiadanie ważnej wizy wjazdowej.
UWAGA:
Konsulat Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce we wrześniu 2013 roku wprowadził zmiany dotyczące kategoryzacji wiz dla posiadaczy paszportów RP.
Obecnie jest kilkanaście rodzajów wiz do Chin, m.in.: wiza turystyczna (cel podróży: zwiedzanie), biznesowa (cel podróży: odwiedzenie firmy w Chinach, lub wyjazd w celu nawiązania współpracy) , służbowa (cel podróży: wizyta na targach), pracownicza (cel podróży: podjęcie pracy w Chinach), rodzinna (cel podróży: odwiedzenie rodziny, znajomych mieszkających w Chinach), studencka (cel podróży: podjęcie nauki w Chinach), itd.
Konsulat na podstawie przedstawionych dokumentów określa, jakiego typu wizę przyzna danej osobie. W przypadku wiz innych niż turystyczne i służbowe radzimy wcześniej skontaktować się z naszym biurem w kwestii weryfikacji dokumentów.
» W celu uzyskania wizy turystycznej do Chińskiej Republiki Ludowej potrzebne są następujące dokumenty:
1
paszport
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu oraz posiadający minimum 6 wolnych stron przeznaczonych na wizy. Wolne strony muszą znajdować się naprzeciw siebie lub, jedna za drugą – na tej samej kartce. Kombinacja może być dowolna, ważne aby dwie wolne strony sąsiadowały ze sobą a suma wolnych stron dawała 6.
Obowiązek posiadnia w paszporcie 6 wolnych stron został wprowadzony przez Kosulat ChRL od 30.04.2014 r.
2
kopia pierwszej strony ze zdjęciem z paszportu, kolorowa lub czarno-biała.
3
wypełniony i podpisany 1 egzemplarz wniosku wizowego – do otrzymania w konsulacie bądź pobrania w postaci pliku:» Formularz wizowy Form V.2013. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, posługując się językiem polskim, lub angielskim. Wszystkie pola w formularzu muszą być wypełnione. W przypadku gdy któreś pole wnioskodawcy nie dotyczy, należy wpisać „N/A”.
4
1 aktualną kolorową fotografię wnioskodawcy (bez nakrycia głowy, twarz zwrócona na wprost, jasne tło).
5
rezerwacja lotnicza lub kopia biletu w obie strony.
Powyższe dokumenty uprawniają do otrzymania wizy turystycznej ważnej 3 miesiące, z dopuszczalnym 1 wjazdem, maksymalnie do 30 dni pobytu w Chinach, lub wizy ważnej 6 miesięcy z 2 możliwymi wjazdami. Każdorazowo pobyt maksymalnie do 30 dni.
W przypadku wizy biznesowej do dokumentów podstawowych należy dołączyć oryginał zaproszenia wystawionego przez firmę z Chin do której jedzie się w np. w celu nawiązania współpracy. Data wystawienia zaproszenia przy składaniu dokumentów do konsulatu nie może być starsza niż jeden miesiąc. Zaproszenie powinno być na papierze firmowym, z wymienionymi zapraszanymi osobami, oraz opisanym celem podróży i okresem pobytu. Długość wizy i ilość wjazdów uzależniona jest od okresu pobytu jaki został podany na zaproszeniu, jednak w przypadku jednokrotnej wizyty nie dłużej niż 180 dni pobytu, a w przypadku wizyty dwukrotnej nie dłużej niż 90 dni każdy pobyt.
W przypadku wyjazdu na targi do Chin do dokumentów podstawowych należy dołączyć zaproszenie na targi. Zaproszenie można uzyskać rejestrując się na stronie targów. Na takie zaproszenie można uzyskać wizę tzw. służbową, jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu, a każdy pobyt może trwać maksymalnie do 30 dni. Udział w targach umożliwia również wiza turystyczna.
» wizy dla osób nieposiadających polskiego paszportu
Opłaty za wizy pobierane przez konsulat dla osób nieposiadających polskiego paszportu zróżnicowane są w zależności od kraju pochodzenia paszportu i są zazwyczaj wyższe o 50-100 PLN.

Do uzyskania wizy w Polsce wymagany jest jeden z poniższych dokumentów:
  • dowód zamieszkania w Polsce tzn. kartę pobytu (w oryginale do wglądu konsulatu, oraz kserokopię kolorową lub czarnobiałą obu stron karty.) Ważność karty pobytu musi być dłuższa niż ważność wizy i i musi zezwalać na powrót do Polski,
  • zaświadczenie z urzędu o zameldowaniu w Polsce,
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w Polsce (wystawione na firmowym papierze, z podanym okresem zatrudnienia, zajmowanym stanowiskiem, itd.).

Dodatkowo do wniosku wizowego należy dołączyć Załącznik do wniosku wizowego dla cudzoziemców.

Osoby nieposiadające polskiego paszportu nie będące w stanie dostarczyć jednego trzech z powyższych dokumentów, o wizę chińską powinni się zwrócić w państwie, które wydało im paszport.

Dla poszportów innych niż polskie konsulat ChRL stosuje wyłącznie standardowy tryb wydawania wiz (1 tydzień).
» Opłaty dla obywateli Polski za wydanie wizy pobierane w konsulacie Ambasady ChRL w Warszawie:
Od 1 marca 2010 r. konsulat wydaje jedynie wizy:
– w trybie standardowym (1 tydzień)
– trybie ekspresowym (2 dni robocze konsulatu: z poniedziałku na czwartek, ze środy na poniedziałek, z czwartku na środę) - wyłącznie dla posiadaczy polskich paszportów

Nie są wydawane wizy w terminie krótszym niż 2 dni robocze konsulatu.

czas oczekiwania / rodzaj wizy
wiza 1-krotna
wiza 2-krotna
tryb standardowy (1 tydzień)
220 PLN
220 PLN
tryb ekspresowy (2 dni robocze konsulatu)
dostępny wyłącznie dla polskich paszportów
270 PLN
270 PLN

Koszt wizy uzyskanej za pośrednictwem naszego biura:
(nie dotyczy wiz do wycieczek CT Poland)
  • tryb standardowy (1 tydzień): stawka w konsulacie + 100 PLN / wizę
  • tryb ekspresowy (2 dni robocze konsulatu): stawka w konsulacie + 150 PLN / wizę

Powyższa cena uwzględnia koszty odesłania paszportu na terenie Polski po owizowaniu. Paszport odsyłany jest przesyłką kurierską w trybie standardowym.
» Ważność wizy i długość pobytu
Ważności wizy to okres, w ciągu którego można wjechać na teren Chin.
Ważność wiz 1-krotnych i 2-krotnych wynosi 3 miesiące. Ważność liczy się od daty wystawienia wizy przez konsulat. Długość pobytu to maksymalna liczba dni, którą można spędzić na terenie Chin.
Bez konieczności przedstawiania dodatkowych wyjaśnień można uzyskać wizę na pobyt do 30 dni.
Wiza dwukrotna jest potrzebna w przypadku osób, które w trakcie pobytu w Chinach opuszczają ich granice, wyjeżdżając np. do Hongkongu, Makau lub w inne miejsce, a potem w krótkim odstępie czasu wracają na teren ChRL.
» Wizy do Hongkongu i Makau
Od obywateli Polskich nie jest wymagana wiza na wjazd do Hong Kongu i Makau. Bez wizy można pozostać w Hongkongu lub w Makau do 90 dni.
CT Poland nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz innych niż do Chińskiej Republiki Ludowej.
» Jak uzyskać wizę
Pośredniczymy w uzyskaniu wiz do Chińskiej Republiki Ludowej.
W tym celu należy dostarczyć nam wszelkie potrzebne dokumenty osobiście lub przesyłką kurierską na adres:
Biuro Podróży CT Poland
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa

Proszę nie wysyłać paszportów listem poleconym z zadeklarowaną wartością. Listy takie jako wartościowe nie są wydawane przez UP listonoszowi i nie mogą być dostarczone do naszego biura.
» opłaty
Opłatę za pośrednictwo wizowe i opłatę za wizę należy uiścić przelewem na konto:

Pekao SA, nr rachunku
32 1240 6247 1111 0000 4973 9369
CT Poland Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa


lub gotówką w biurze.
» konsulaty ChRL w Polsce
Godziny otwarcia sekcji konsularnej w Warszawie:
UWAGA: od 1.09.2014 konsulat jest czynny wyłącznie w godz. 9:00 - 11:00 we wszystkie dni pracy konsulatu
Poniedziałek
9:00 - 11:00
Środa
9:00 - 11:00
Czwartek
9:00 - 11:00
Godziny otwarcia sekcji konsularnej w Gdańsku:
Poniedziałek
14:00 - 16:00
Środa
9:30 - 11:30
Piątek
14:00 - 16:00
Konsulaty są nieczynne w dni ustawowych świąt chińskich oraz niektórych świąt polskich.